Uteområde på Norsjø

Norsjøs fremtid

Den økonomiske situasjonen ved Norsjø Ungdomssenter er krevende, og det foreligger store investeringsbehov i årene som kommer. Pr. nå er ikke driften av en karakter som vil kunne bære dette.

Norsjø Ungdomssenter har gjennom mange år vært et kjært sted for misjonsvenner i Telemark. Det er det fremdeles for mange i vår region. Det kan komme til å oppstå likviditetsmessige problemer i løpet av relativt kort tid om det ikke gjøres betydelige grep. Vi er derfor nødt til å sette oss ned for å diskutere veien videre.

 

Flere alternativer vurderes

Regionadministrasjon og regionstyret har i dialog med Norsjø-styret allerede vurdert ulike alternativer for fremtiden til Norsjø. Økonomisk mobilisering, overgang til dugnadsdrift eller salg av leirstedet er alle alternativer som har vært drøftet. Det er ikke gjort noe endelig vedtak i saken, men salg kan bli en realitet.

Gult hus på Norsjø
privat

Innspill fra misjonsfolket

Regionen ønsker i løpet av den nærmeste tiden å avholde et samtalemøte på Norsjø, hvor vi ønsker innspill fra misjonsfolket i Telemark. Skal Norsjø være en stor prioritering i Telemark de kommende årene? Hvilke behov har misjonsfolket i Telemark for Norsjø fremover? Finnes det andre driftsmuligheter enn det vi har i dag?

 

Vi ønsker en åpen og ærlig samtale rundt disse spørsmålene og Norsjøs fremtid, før videre behandling av saken. I løpet av kort tid vil det bli sendt ut et brev til alle misjonsforeninger i Telemark om Norsjø, med invitasjon til å delta på samtalemøtet. Dette møtet vil bli avholdt i løpet av første halvdel av mars måned.