Plakat fellesskap 19

Mot rekordstor fellesskapskonferanse

160 personer er allerede påmeldt konferansen Fellesskap 19 – en konferanse for alle ansatte og alle frivillige ledere i NLM. – Vi ønsker å snakke om hvordan vi kan dele tro, sier Jarleif Gaustad.

Den første Fellesskaps-konferansen ble arrangert i 2016 (og het da, ikke overraskende, Fellesskap 16). Siden har konferansen vokst år for år. I fjor var auditoriet på Fjellhaug nesten sprengfullt under fellessamlingene, og i år vil disse samlingene derfor foregå i gymsalen på Fjellhaug.

– Vi kan få plass til opp mot 300 personer, og vi satser på at det vil komme rundt 250, sier Jarleif Gaustad. Han er fellesskapsutvikler i NLM og har, sammen med administrasjonsleder Kjersti Lilleaasen i NLM Ung, et særlig ansvar for arrangementet.

– Dette er et arrangement som NLM og NLM ung står sammen om. Vi vil utruste frivillige og ansatte i NLM til å bygge fellesskap rundt i Norge, som har blikket vendt utover og vil nå nye, sier Kjersti Lilleaasen.

 

Erfaringer til inspirasjon

– Hva vil særlig kjennetegne årets konferanse?

– Et hovedfokus på årets konferanse er viktigheten av å ha et diakonalt perspektiv over arbeidet vårt og viktigheten av at vi står sammen om å dele evangeliet, forklarer Jarleif Gaustad. Han forteller at Brit Solveig Spilde, som har bakgrunn fra Ungdom i Oppdrag og er med å plante en ny menighet i Skien, skal dele sine erfaringer. – Menigheten i Skien har vært veldig opptatt av å bety noe for nabolaget. De ønsker å fjerne ensomhet, og vi tror at vi NLM kan hente inspirasjon og lærdom fra denne satsingen.

 

Viktig konferanse for NLM

Nytt av året er at Fellesskap 19 også vil være en del av NLMs lederforum hvor lederteamene fra alle NLMs regioner i Norge samles. I tillegg er Veien til tjeneste integrert i konferansen.

– For NLM er Fellesskap 19 en svært sentral og viktig konferanse. Vi henter noen stemmer utenfra, men er også opptatt av å ha et tydelig NLM-preg over konferansen. På avslutningsmøtet søndag vil generalsekretær Øyvind Åsland tale. Det er viktig at vi som er engasjert i ulike fellesskap i Norge ser på oss selv som en sendemenighet for misjon, sier Jarleif Gaustad.

 

Les mer om Fellesskap 19 her.

Gå direkte til påmeldingen her.