blåklokker

Krafttak 2019

Regionstyret i NLM Midt-Norge startet 1. februar en kampanje for å øke inntektene gjennom fast givertjeneste. Spesielt utfordres aldersgruppen 40 til 55 år.

Vi er svært takknemlige for alle givere i Midt-Norge! Giverne hjelper til så NLM kan oppfylle visjonen "Verden for Kristus".

Totalt ble det gitt ca 9,3 millioner i NLM Midt-Norge i 2018. Dette er nesten en halv million lavere enn i 2017, og en million under budsjettet for 2018. Regionstyret har derfor satt i gang en giverkampanje hvor en ønsker å styrke den faste givertjenesten i regionen. Kampanjen "Krafttak 2019" startet 1. februar og avsluttes ved regionkonferansen 2. juni. Og målet er ikke noe mindre enn en årlig økning i fast givertjeneste med 1 million kroner!

Regionstyret gir to utfordinger:

1. Aldersgruppen 40­–55 år er en aldersgruppe som ligger litt etter i givertjenesten. Både de som er eldre og yngre har faktisk flere faste givere. Derfor går utfordringen spesielt til denne gruppen om å starte som fast giver. Ja, de ønsker å bli aldersgruppen med fleste faste givere! Og er det andre aldersgrupper som også vil mobilisere, så er det flott!

2. De som allerede er faste givere utfordres til å bli med på krafttaket ved å gi 100 kr mer hver måned? For noen kan dette synes mye, mens andre av oss bruker hundre kroner uten at vi engang vurderer handelen. Derfor tror regionstyret dette er mulig.

Konkret ønsker vi:

50 nye givere som gir kr 800 hver måned = kr 480 000

Alle nåværende givere gir kr 100 mer hver måned = kr 567 600

Total gaveøkning = kr 1 047 600

 

Hvordan bli fast giver eller øke gaven?

Bli fast giver: Gå til www.nlm.no, velg «Bidra i arbeidet», «Bli fast giver» og legg inn nødvendig info
Øke gaven: Gå til www.nlm.no, logg inn på MinSide. Under «Mine giveravtaler» kan du endre både beløpet og velge automatisk 3 prosent årlig gaveøkning.
Ønsker du hjelp: Ring Giverkontoret tlf 22 00 73 00 eller regionkontoret tlf 73 83 58 30.

Hvorfor fast giver?

To som er i regionstyret har fortalt om hvorfor de synes det er lurt med fast givertjeneste:

Berit Slåttnes Aune (52): Det er viktig for meg å ha en plan på min givertjeneste. Det beste med fast givertjeneste er at pengene kommer på rett (les: misjonens) konto hver måned uavhengig av hvor jeg er og hva jeg gjør.

Øyvind Høyland (48): Fast givertjeneste hjelper meg å ha en plan i givertjenesten. Da kan jeg sette meg mål som jeg vet jeg oppnår ved å justere beløpene. Det er lettere å følge opp givertjenesten man har bestemt seg for ved å trekke jevnlig fra konto, enn å holde oversikten over hva jeg gir samlet i kollekter per måned for min del.