Fellesskap i Bibelgruppa Credo

Åndelig fellesskap og ekte vennskap

Credo er en av de nyeste smågruppene innmeldt i NLM region nordvest. Bibelgruppa i Kristiansund har allerede rukket å tredoble seg på ni måneder, og teller nå totalt 12 medlemmer i 20-30 åra.

Bibelgruppa er en underenhet av Misjonssalen Kristiansund og 6 stk. fra bibelgruppa stiller også som kandidater til styreverv der.

For å finne ut litt mer om hva som gjør at en smågruppe i NLM er viktig, tok vi en prat med noen av medlemmene i gruppa.


- Hva er så spesielt med akkurat Credo?

Jeg har vært i flere ulike bibelgrupper andre steder i Norge, men det jeg kjenner har vært unikt for denne bibelgruppa er at vi har så sterk omsorg for hverandre. Kanskje fordi det er tøffere å bo som unge kristne her i Kristiansund enn der vi kom fra, her tas ingenting for gitt og vi trenger virkelig hverandre i hverdagen. Et annet poeng er at dersom vi brenner for noe så må vi kanskje starte det opp selv, slik som denne bibelgruppa er et resultat av. Det er ikke nødvendigvis negativt, vi blir mindre passive her enn i en storby der alt er lagt til rette for oss.

- Hva er den største utfordringen dere kjenner på?

De fleste av oss er alene som kristne på hver vår arbeidsplass og det gjør nok at vi er ekstra takknemlige for bibelgruppa. Det kan være tøft å kjenne på at man så gjerne skulle vært mer frimodig i møte med kollegaer og det hjelper å snakke ut om det her på bibelgruppa. Her kan vi si akkurat det vi tenker på og vi deler mange av de samme utfordringene.

- Hva er det beste med å møtes i bibelgruppa?

Først og fremst er det så godt å få komme sammen i et mindre kristent fellesskap. Jeg har vært aktiv på møter og gudstjenester mange plasser, men her på bibelgruppa føler jeg at jeg kan skikkelig åpne meg. Du får ikke den samme tryggheten i et større fellesskap og for meg er dette noe av det viktigste med bibelgruppa. At vi kan dele gleder og utfordringer i små og trygge rammer. Vi er faktisk en liten menighet!

Da jeg og kona flyttet hit i sommer hadde vi aldri sett for oss eller drømt om å komme inn i et så godt kristent fellesskap. 
Bibelgruppa betyr mye for oss! Her deler vi ikke bare fra Bibelen, men vi deler også liv.
Vi kjenner på både åndelig fellesskap og ekte vennskap!

NLM ønsker å være til hjelp for deg som vil starte en smågruppe eller ønsker å være med i et fellesskap. Vi har et mål om at mange ulike typer fellesskap, små og store skal vokse fram. Ønsker du mer informasjon eller hjelp til å starte en smågruppe, ta kontakt med fellesskapsutvikler Steffen Stensland sstensland@nlm.no, NLM region nordvest 70 17 44 00/ nordvest@nlm.no eller ditt lokale fellesskap.