Jesus på berget

Nytt Levende Tro hefte - Bergprekenen

Femte hefte i serien med bibelgruppeopplegg Levende Tro er ute og du kan bestille her.

LEVENDE TRO er et bibelgruppeopplegg laget av iTro.no og NLM ung. I dette heftet finner du det du trenger for åtte samlinger med utgangspunkt i Bergprekenen. Hver samling består av bibeltekst, forslag til en lovsang dere kan lytte til, en kort tekst basert på tema i bibelversene, spørsmål til samtale og plass til å notere både svar, tanker og bønneemner. Tekstene i dette heftet er skrevet av Maria Celine Lundeby, ungdomskonsulent i NLM ung.

   

Bestill heftene her

 

Vi ønsker at bibelgruppeopplegget skal være en lett tilgjengelig ressurs for bibelgrupper. Derfor tilbyr vi dere å kjøpe heftene for 20 kr stk + porto, eller dere kan følge med på iTro.no utover våren 2019. Der vil vi legge ut opplegget for en og en samling. Der finner du også hele opplegget fra de første Levende Tro-heftetene.

   

LEVENDE TRO er lagt opp på denne måten:

Start gjerne hver eneste samling med å takke og be for det dere skal dele i kveld, og lovpris Gud for den han er. Deretter kan dere lese bibelteksten hver for dere og gjerne bruke litt tid på å notere om det er noe som treffer dere, eller noe dere lurer på hva betyr. Vi har satt opp et sangforslag til hver samling. Denne finner du for eksempel på Spotify, og vi foreslår at dere kan høre på sangen etter at dere har lest bibelteksten. Etterpå kan en lese teksten fra heftet høyt, før dere kan snakke sammen om spørsmålene. Hvis dere sporer av fra spørsmålene eller ikke rekker gjennom alle – ikke bli stressa av det. Bibelgruppa er til for dere, og spørsmålene er ment å være en hjelp til samtalen. Ett av spørsmålene til hver samling er merket «Prøv å sette ord på det du tror på». Disse spørsmålene er tenkt å gi hjelp til å forklare troen med egne ord, slik at du også kan øve deg på å fortelle det videre til andre som ikke kjenner Jesus ennå. Til slutt er det fint å kunne dele konkrete bønneemner og be for hverandr