Fasaden til hovedbygningen på Solbukta

Leirworkshop på Solbukta

Leirvisjoner, frivillighet, gratis kveldsmat, gruppearbeid og appeller. Det er på programmet for workshopen på Solbukta leirsted 14. februar. Det handler om leirutvikling i en ny tid – til nye generasjoner.

Leir har hatt en sentral rolle i NLM på Østlandet. Leirsteder er bygget for å supplere lokalt arbeid som et verktøy for å vinne mennesker for Jesus. Leir er fremdeles viktig.

Hvilken plass skal leir ha i en ny tid? Hvordan kan vi utvikle leirkonsepter som treffer?

 

Nytenkning og videreutvikling

En gruppe har jobbet med leirutvikling på Solbukta. Man ser behov for både nytenkning, å knytte leir tettere til lokalt arbeid og få et økt fokus på ledertrening og kontinuitet. Det er i overkant med leirer i dag sammenlignet med hva det er ressurser til.

Dermed ønsker vi å sette en ny kurs for videreutvikling og vi er avhengige av å sjekke ut med både gamle og potensielle nye ledere for å få verdifulle innspill.

 

Portrett av Leif Ørjan Thingbø
Appell:Leif Ørjan Thingbø vil holde en appell privat

Invitasjonen går til alle som har vært ledere på Solbukta de siste tre årene pluss en del potensielle leirledere. Kvelden er uforpliktende og vi håper flest mulig har lyst til å bidra med erfaringer og tips til hvordan vi kan styrke leirarbeidet på Solbukta.

Velkommen!

LEIRWORKSHOP

PROGRAM: Kveldsmat, appell ved blant annet Leif Ørjan Thingbø + overraskelsesgjest og gruppearbeid.

HVOR: Solbukta, Solbuktaveien 33, 1621 Gressvik

TID: Torsdag 14. februar kl. 18:30–21:30.

PÅMELDING: www.solbukta.no/kalender