Tekstplakat månedens misjonsfelt mongolia. Bilde av gutt med cerebral parese som får klem av onkel.

Månedens misjonsfelt januar: Mongolia

I Mongolia arbeider NLM mye med å sikre barns rettigheter, ikke minst de aller mest sårbare. Vi arbeider også for å nå en unådd folkegruppe i landet.

Bønneemner

  • Be for samarbeidskirken vår Bayariin Medee Christian Church og Mongolian Evangelical Lutheran Church (MELC). Be om at de holder fast på Bibelens autoritet.
  • Be for evangeliseringsarbeidet i Mongolian Evangelical Lutheran Church. De når stadig ut til nye mennesker og nye plasser. Be for lederne, at de kan ha frimodighet til å fortelle om Jesus Kristus.
  • Be om at det stadig må vokse frem nye ledere i MELC, som fortsatt vil være grunnfestet i Bibelen.
  • Be for den unådde folkegruppen som NLM Mongolia driver arbeid blant i Vest-Mongolia. Be for de kristne som har tatt imot Jesus, at de kan vokse i troen, og at det må finnes gode hyrder blant dem.
  • Be for de som ikke tror på Jesus blant den unådde folkegruppen, at Den hellige ånd vil åpne hjerter for evangeliet.
  • Be for utsendingene. Be for de nye som har kommet til Mongolia det siste året, om at de kan finne seg godt til rette. Be for språkundervisningen.
  • Be for det nye prosjektet, Strengthening Children with Disabilities (SCD), som har et år igjen av forprosjektet. Be for barn i Mongolia med funksjonsnedsettelse, og for familiene deres.

I filmen du kan se nederst i denne saken, møter du Boyna. Han er en mongolsk gutt med cerebral parese. Det har ikke vært lett for familien – for i Mongolia er mennesker med funksjonsnedsettelser en svært sårbar gruppe.

– Jeg bryr meg ikke om hva andre sier eller mener, sier moren hans, Tserenchimed. Heldigvis. For familien er flinke til å ta vare på hverandre, og alle trår til for å hjelpe Boyna i hverdagen. Samtidig sliter det på dem, for det er lite hjelp å få fra det offentlige.

Det er mange mennesker med funksjonsnedsettelser i Mongolia, men det er lite kunnskap om både hva funksjonsnedsettelser innebærer og hvilke rettigheter man har. Mange tror at funksjonsnedsettelser er en sykdom som kan kureres.

NLM ønsker å gjøre noe med dette. Derfor arbeider vi for tiden, med støtte fra Norad, med å kartlegge hvor mange barn som har slike behov i to fylker i Vest-Mongolia, og hvilke behov disse familiene har. Vi ønsker å lytte til deres egne ønsker og tanker og hvordan de selv mener at situasjonen kan bedres. Planen er at kartleggingen skal munne ut i et større, langsiktig prosjekt som tar sikte på å bevisstgjøre befolkningen og myndighetene om situasjonen og disse barnas rettigheter, slik at barn med funksjonsnedsettelser kan få en bedre hverdag og muligheter for fremtiden.

– Politikerne gjør kanskje ikke så mye, så jeg håper vi kan få til noe gjennom prosjektet. Øke forståelsen til folk og skape nye lover og slikt. Det har jeg lyst til å være med på, sier Tserenchimed håpefullt.

 

Kvinne underviser om helse
Bevisstgjøring:Mye av NLMs arbeid handler om å bevisstgjøre om barns rettigheter. Bjarte Rydland

 

Luthersk, misjonal kirke

De lutherske menighetene i Mongolia har vokst ut av arbeidet til NLM og finske FLOM over flere tiår. Disse menighetene slo seg høsten 2017 sammen og dannet Mongolia Evangelical Lutheran Church (MELC). Vi er svært takknemlige for denne utviklingen, som gjør kirken sterkere rustet til å arbeide for å nå mennesker i sitt eget land med evangeliet.

I tillegg til at flere av våre utsendinger er aktivt med i arbeidet til MELC, støtter NLM både en bibelskole i hovedstaden Ulaanbaatar og en korttidsbibelskole i Darkhan.

Slik teologisk utdanning er svært viktig for den relativt unge kristenflokken i Mongolia. Behovet for å utdanne og utruste kirkeledere er stort, ikke minst med tanke på å sikre at landet skal kunne ha en bærekraftig kirke for fremtiden.

Det planlegges også oppstart av korttidsbibelskole for troende fra ikke-mongolsktalende folkegrupper. Dette er en viktig og strategisk satsing, for NLM satser i dag særlig på å nå en unådd minoritetsfolkegruppe i landet med evangeliet. Flere av våre utsendinger er engasjert i dette arbeidet, som gjøres i samarbeid med MELC.

 

Mongolsk mann leser i Bibelen
Utrustning:Teologisk undervisning er viktig for å sikre gode ledere til kirken. Bjarte Rydland

 

Barn og familier

I tillegg til det evangeliske arbeidet har NLM helt siden oppstarten i Mongolia lagt stor vekt på ulike samfunnsutviklende prosjekter. Særlig har det blitt satset på å bedre forholdene for barn, unge og familier. Arbeidet har hatt gode resultater, og NLM har fått mye anerkjennelse for sitt arbeid fra mongolske myndigheter.

Prosjektet blant barn med funksjonsnedsettelser er en videreføring av denne strategien.

Samarbeidskirken vår driver også sitt eget diakonale arbeid, med økonomisk støtte og konsulenthjelp fra NLM.

          

Vær med i bønn for de kristne i Mongolia, for økt misjonsglød og for velsignelse over arbeidet!

 

Mongolsk kvinne lovsynger.
Tilbedelse:En mongolsk kristen kvinne lovsynger på gudstjeneste. Bjarte Rydland

 

Bli med!

Vil du være med på å bidra til at flere barn skal få gode livsvilkår i Mongolia, at kirken skal kunne nå enda lenger med evangeliet og at en unådd folkegruppe skal få høre de gode nyhetene om Jesus?

 

Film om NLMs arbeid i Mongolia:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

   

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Mongolia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra landet her.