Mange menn rundt et bord

Forkynnerlunch på Fjellhaug

Forkynnertjenesten kan være ensom. Forkynneren treffer mye folk rundt på bedehusene, men det er sjelden en er sammen med kollegene.

Regionen har derfor bestemt å invitere de omreisende forkynnerne til en lunch 2-3 ganger i semesteret. Disse samlingene blir ledet av regionleder Kolbjørn Bø og administrert av Ove Sandvik. Samlingene er en formiddag fra kl.10.00 til kl.13.00 med en god lunche som avslutning.

Selv om tjenesten kan være ensom, er det først og fremst en takknemlig forkynnerflokk som treffes. Det er en stor rikdom å få være et sendebud med Guds ord. Skal folk bli frelst og bli bevart, må Ordet forkynnes. Folk må se at de er fortapt i seg selv og se seg løst og fri i evangeliet.

Tirsdag 27. november var det ni forkynnere som møtte opp. Regionleder ønsket velkommen med en andakt, før det var satt av tid til å dele forbønnsemner og til å be sammen. Deretter informerte Bø om aktuelle saker fra regionen. Viktigste sak på disse samlingene er at den enkelte forkynner få ta frem glimt fra reisevirksomheten og saker som opptar en akkurat nå.