Bilde av kjetil rege og john olav enoksen

Nytt fra regionstyret

Konstituering av regionstyret og ekstraordinært årsmøte om Skoghus til høsten, var noen av sakene regionstyret hadde på saklisten på junimøtet.

Siden regionstyret var langt fra fulltallig under årsmøtet i Bodø, så ble konstituering av styret utsatt. 11. juni var styret samlet på Skype. Her ble Kjetil Rege gjenvalgt som regionstyreleder. Lars Eirik Sandvik bad om avløsning fra nestledervervet, og John Olav Enoksen ble valgt som ny nestleder.

 

Ekstraordinært årsmøte


Det har pågått en prosess med tanke på fremtiden til Skoghus leirsted. Etter høringsrunden i vår, var det stor stemning for å beholde og satse på leirstedet også i fremtiden. Men det kom signaler på at saken burde behandles på et årsmøte. Derfor vedtok regionstyret å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte til høsten. Dette planlegges til lørdag 27. oktober kl 12.00, på Skoghus.

Arbeidsgruppe


For å være med å forberede dette årsmøtet, ønsket regionstyret å sette ned en gruppe som kan se på muligheter for både bygninger og drift på Skoghus. Denne gruppen er allerede i gang med sitt arbeid, og består av Per-Inge Søreng, Gudmund Bendiksen, Sven Foldøy og Kari Pettersen. Mulig at gruppa blir supplert med ett medlem til. Det er lov å komme med innspill til gruppa frem imot årsmøtet.

Det skjer mye viktig arbeid i regionstyret, så det er fint om dere husker på dem i bønn, både leder, nestleder og de øvrige medlemmer. Referat fra regionstyret blir forøvrig lagt ut på et eget område på regionens hjemmeside.