Gutt slept i badering

Høstleirer i Sætervika, Skilbrei og på Lyngmo

Denne høsten arrangerer Norsk Luthersk Misjonssamband mange leirer for barn og ungdom i Hordaland, Sogn og Fjordane

Her har vi spennende bibelundervisning tilpasset aldersgruppen - God og variert mat - Gode opplevelser med aktiviteter, lek og moro

   

SÆTERVIKA, Tysse i Samnanger


05.-07.10 2Be Høst 8. klasse +
08.-10.10 Maksleir Høst 2.-4. klasse
12.-14.10 Tweensleir Høst 5.-7. klasse
23.-25.11 Adventsleir I Familie
30.11-02.12 Adventsleir II Familie
29.12-01.01 Nyttårsleir 9. klasse +

SKILBREI, Sunnfjord


19.-21.10 2.-4. klasseleir
02.-04.11 5.-7. klasseleir
16.-18.11 Tabu 8. klasse +

LYNGMO, Hafslo i Sogn

  
21.-23.09 Høstleir 2.-4. klasse
05.-07.10 Høstleir 4.-7. klasse
19.-21.10 Høstleir 7.-10. klasse
02.-04.11 16:30 leir