Misjonssalen Ålesund

Glede over vekst i Misjonssalen i Ålesund

Ett år etter utvidelsen må vi si at mye har gått over all forventning. Vi har stor grunn til å være takknemlig!

Den siste helgen i august 2017 var det stor fest i Misjonssalen. En ny sal var klar. Kapasiteten var det doble i forhold til tidligere. Huset var fullt da bandet fra UL var klar til å åpne det hele med lovsangskonsert.

Vi var mange som var spent. Det hadde vært søndager med flere deltakere enn stoler i den forrige salen, men hva ville skje nå? Ville færre kjenne på tilhørigheten, eller ville flere plasser tiltrekke seg flere?

Alle stoler i bruk
Ut over høsten så vi at vi ikke hadde grunn til bekymring. Den ene søndagen etter den andre var svært mange av stolene i bruk. Vi måtte låne flere nattverdsett og mennesker kom og ville bli en del av fellesskapet.

Under konfirmantgudstjenesten 3. juni 2018 satte vi inn over 400 stoler. Det var altså plass til dobbelt så mange som forrige gang vi skulle løfte frem konfirmantene våre. Var vi litt for optimistiske? Nei, alle stolene var i bruk.

Når enda flere

Det er viktig å måle mye annet enn antall. Det skal vi være obs på. Samtidig skal vi få lov til å glede oss over at endringene som ble gjort har fått bety at flere får høre budskapet og kjenne på fellesskapet i menigheten vår.

I tillegg var det en stor glede når vi et år senere, den 24. august 2018, på ny kunne invitere til lovsangskveld. Denne gangen hadde vi klart å samle sammen det nødvendige bandet på egen hånd. Et synlig tegn på at vi kan utvikle arbeidet på flere områder. Nå trenger det ikke være et år til neste lovsangskveld. Vi har ressursene selv.

Tjene hverandre

Vi takker Gud for at han har lagt ned i oss nådegaver som vi kan få tjene hverandre med. Det ser og opplever samfunnet rundt oss. Det er med å invitere flere inn. Det er med å prege områder vi bor. Det er med å åpne nye dører på stadig nye områder.

Vi er spent på hvordan Gud har tenkt å bruke både enkeltmenneskene og menigheten i skoleåret 2018/19. Vi har store forventninger.