Innvik Fjordhotel

Velkommen til Bibelhelg på Innvik 29.-30. septembe

Talere: Helga og Arnfinn Røyland Sangere: Ingunn og Alv Magnus Tysse

Program:
Laurdag kl. 13.00: Middag
kl. 14.00: Bibeltime. Arnfinn Røyland
kl. 15.00: Ettermiddagskaffi
kl. 16.00: Bibeltime. Arnfinn Røyland
kl. 18.30: Kveldsmat
kl. 19.30: Misjonsmøte. Helga Røyland. Glimt fra Kenya. Minikonsert med Ingunn og Alv Magnus Tysse. Kaffe med noko attåt
Søndag kl. 08.30-09.30: Frokost
kl. 09.30: Bønesamling
kl. 10.00: Nattverdsamling med andakt
kl. 11.00: Bibeltime. Arnfinn Røyland
kl. 12.30: Middag med avslutning
Pris: Heile helga kr. 950,- pr. person i dobbeltrom, 6-13 år kr. 600,-, 0-5 år gratis. Makspris pr.fam kr. 2600,-. Tilleg for enkeltrom kr. 200,-
Enkeltmåltid: Middag kr. 200,-, ettermiddagskaffe kr. 40,-, kvelds kr. 90,.-, frukost kr. 75,-
Frist for påmelding 21. september