Plakat

Valgresultat på årsmøte

Regionkonferansen er over og årets valg er gjort. Regionstyret har nå konstituert seg med ny leder og nestleder. Øyvind Høyland ble leder og Malvin Torsvik nestleder i regionstyret.

På regionkonferansen ble det som alltid gjennomført valg på regionstyret, barne- og ungdomsråd og valgnemd. I tillegg ble det valgt utsendinger til rådsmøtet. Vi er glade for alle som er villige til å gjøre en innsats i de ulike verv. Vær med å be for medlemmene og oppgavene de går inn i.

Regionstyret består nå av:

 • Berit Slåttnes Aune
 • Øyvind Høyland
 • Målfrid Lidal
 • Terje Ljøkjell
 • Edit Hodne Mork
 • Malvin Torsvik
 • Svanhild Øpstad
 • Bjarne Ljøkjell (1. vara)
 • Knut Inge Blix Furuseth (2. vara)
 • Johan Jensen (3. vara)
 • Svein-Åge Opdahl (4. vara)
 • Barne- og ungdomsrådet består nå av:
 • Andreas Gjøra
 • Helga Hodne
 • Gunhild Lidal Rynning
 • Reidun Sæland
 • Eirik Vårvik Veie
 • Åshild Ryen (1. vara)
 • Liv Randi Fagerli (2. vara)
 • Jon Arne Habostad (3. vara)

Valgnemd består nå av:

 • Ragnar Bliksås
 • Georg Gjøra
 • Knut Meinert Kiplesund
 • Kjell Kolbrek
 • Knut Ole Østertun
 • Frøydis Vestbøstad (1. vara)
 • Mona Kristin Meisingset (2. vara)

Utsendinger til rådsmøte:

 • Regionleder
 • Regionstyrets leder
 • Hjalmar Hugdal
 • Malvin Torsvik
 • Olav Vestbøstad
 • Josef Birgersson (1. vara)
 • Per Olav Mork (2. vara)
 • Johannes Selstø (3. vara)
 • Terje Ljøkjell (4. vara)