Ersdaltun i sol

Bibel- og misjonshelg på Ersdaltun

Ola Tulluan og Magne Vatland blir med som talere

Plakat bibel og misjonshelg 2022.pdf

Påmelding til regionkontoret:
- telefon 51 82 31 00 (mandag-fredag 09.00-11.30 og 12.00-14.00)
- epost: sorvest@nlm.no

Pris med overnatting & alle måltider: kr.1400,00
Pris uten overnatting & alle måltider: kr. 700,00

Alle er hjertelig velkommen!

Program:

Fredag:
17.00 Oppmøte
18.00 Bibeltime
19.00 Kveldsmat / Pizza
20.00 Sangkveld
21.00 Kaffemat.

Lørdag:

09.00 Frokost
10.00 Bibeltime
11.00 Aktivitet/ gåtur
13.00 Lunch / suppe
15.00 Bibeltime
17.00 Middag / lasagne
19.00 Misjonskveld
Kveldsmat
Sang og vitnemøte

Søndag:
09.00 Frokost
10.00 Bibeltime
12.00 Middag / Steik m.dessert

Tidspunkt

Fredag 16. - søndag 18. september 2022

Adresse

Ersdaltun Ersdalsvegen 31A 4400 Flekkefjord