Logo Ung:Disippel

Ung: Disippel i Region Vest

Ung: Disippel er et toårig disippel - og ledertreningsprogram. Vi samles 4 helger i året til undervisning, aktiviteter og fellesskap. Ung: Disippel er for deg som er 14 år og oppover.

Det første året, Ung: Etterfølger handler om å være en etterfølger av Jesus, en disippel hos Jesus. Vi kan lære mye fra Bibelen, men lar vi Guds ord forandre oss? Disiplene til Jesus var en gjeng med ulike mennesker som Jesus valgte og utrustet. Vi kan også være Jesu disipler hvis vi lar oss påvirke av Ham i hverdagen. Vi ønsker at Ung: Etterfølger skal hjelpe oss å finne ut av hvem Jesus er og hva han kan bety for oss i vår hverdag. Vi vil også snakke om hvordan vi kan bruke våre liv i tjeneste med han slik at andre kan bli kjent med Jesus gjennom oss. En stor del av Ung: Etterfølger vil også være at vi bygger fellesskap med andre unge kristne.

År to kalles Ung: Leder og er et rent ledertreningsår i Ung: Disippel. Her ønsker vi å være med å utruste unge til å bli kristne ledere. Vi ønsker å være med å hjelpe ledere til å drive kristent arbeid ved å gi noen gode redskaper i møte med utfordringer man kan møte på. Undervisningen bygger på at vi går gjennom teori, som senere praktiseres i caser. Vi vil være med å bevisstgjøre ledere på at vi driver kristent barne -og ungdomsarbeid for å peke på Jesus. Både med innholdet i arbeidet vårt, men også med fokuset til den enkelte lederen. 

Som leder vil du alltid være et forbilde. Hvordan kan vi bruke denne muligheten til å peke på Jesus? Alle som er med i Ung: disippel blir fulgt tett opp, vi håper at alle skal få en medvandrer i sitt lokale fellesskap. I tillegg til undervisning og praksis, innebærer leirsamlingene mye gøy! Aktiviteter, konkurranser, møter, lovsang, god mat og gode samtaler, er noe av det du kan glede deg til som deltaker. 

Ung: Etterfølger og Ung: Leder kjøres samme helg – med trinnbasert undervisning og noen fellessamlinger. En helg består av undervisning, sosialt, fellesskap, alenetid og smågrupper. Du som er med på Ung: Disippel vil møte ledere som er interessert i deg, ønsker å bli kjent med deg og gå sammen med deg i din vandring med Jesus. Lederne vil også være med å utruste deg til å bli en etterfølger av Jesus og lære å lede som Ham. Du vil få venner fra hele Vestland, relevant undervisning, gøye aktiviteter og god stemning. Å bygge vennskap er også med å skape karakter og et kristent fellesskap. 

Håper du tar utfordringen og melder deg på. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon ta kontakt med Cathrine Kvamme på ckvamme@nlm.no 

Kostnad:

Kr. 2000,- pr. deltaker for et helt år. Du betaler kr. 475,- pr. leir. I tillegg er det kr. 50,- i medlemskontingent pr. kalenderår. Faktura vil bli sendt etter hver leir.

1. 17.-19. september - Skilbrei ungdomssenter
2. 19.-21. november - Wallemtunet
3. 21.-23. januar 2022 - Wallemtunet
4. 29. april - 1. mai 2022 - Sted uavklart 

 

Tidspunkt

Fredag 21. - søndag 23. januar 2022

Adresse

Wallemtunet