Logo Ung:Disippel

Ung: Disippel i Region Vest

I 2020 starter vi opp Ung: Disippel. Det er et toårig ledertreningsprogram for ungdom fra 14 år

Det første året, Ung: Etterfølger, handler om å være en etterfølger av Jesus. Vi ønsker at dette året skal hjelpe oss å finne ut av hvem Jesus er og hva Han kan bety for oss i vår hverdag. Vi vil også snakke om hvordan vi kan bruke våre liv i tjeneste med Han slik at andre kan bli kjent med Jesus gjennom oss.

Det andre året, Ung: Leder, skal fokuset være å bli utrustet til å bli ledere i kristent arbeid. Vi ønsker å gi noen gode redskaper i møte med utfordringer vi møter på. Som leder vil vi alltid være et forbilde. Hvordan kan vi bruke denne muligheten til å peke på Jesus?

Ung: Etterfølger og Ung: Leder kjøres samme helg – med trinnbasert undervisning og noen fellessamlinger. En helg består av undervisning, sosialt, fellesskap, alenetid og smågrupper. Den som er med på Ung: Disippel vil møte ledere som er interessert i seg, ønsker å bli kjent med deg og gå sammen med deg i din vandring med Jesus, og utruste deg til å bli en etterfølger av Jesus og en leder. I tillegg til undervisning er det aktiviteter og sosiale kvelder med gode samtaler og alt som hører med.

Helgene for høsten 2020 er 18.-20.september på Wallemtunet og 27.-29.november på Skilbrei. Datoene for våren 2021 er 22.-24.januar og 30.april-2.mai.

Kjenner du noen som bør få utfordringen og melde seg på? Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon ta kontakt med Cathrine Kvamme på ckvamme@nlm.no

Påmelding til: ckvamme@nlm.no