Disippel 20

Disippel 20

Regionkonferanse 23.-25.oktober med fokus på det å være en disippel. Christian Lilleheim og Fredrik Ree taler. Kongshaug Musikkgymnas har konsert. Det er mulig å kombinere Disippel 20 med NLM region vest sitt regionårsmøte.

Det første Jesus sa til disiplene da Han kalte dem var: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere?» (Matt 4,19).

Disippel 20 fokuserer på ulike sider ved det å være en Jesu etterfølger i 2020. Vi har lykkes med konferansen hvis du opplever å ha fått hjelp til nettopp det. Et av kjennemerkene til disiplene var at de drev med menneskefiske.

På denne høstkonferansen møter du disipler som deler av sine erfaringer og vandring sammen med læremesteren selv, Jesus Kristus.

Vi har store forventninger til konferansen som er et fellesprosjekt for flere menigheter / forsamlinger og NLM region vest! Vi håper du ønsker å delta.

 

Program:

Fredag 23. oktober 2020
19:30–20:45
Åpningsmøte. Christian Lilleheim taler.
Lørdag 24. oktober 2020
13:00–14:00
Konsert med Kongshaug Musikkgymnas
15:00–16:00
Konsert med Kongshaug Musikkgymnas
17:00–18:00
Prateprogram (talkshow) med tema "Dette gjør Gud i NLM". Et møte med spennende gjester.
19:30–20:30
Kveldsmøte. Fredrik Ree taler
Søndag 25. oktober 2020
10:00–11:00
Gudstjeneste. Salem Misjonskirke. Fredrik Ree taler.
11:00–12:00
Gudstjeneste. Tremorkirken. Christian Lilleheim taler.

Tidspunkt

Fredag 23. - søndag 25. oktober 2020

Adresse

Sigurds gate 6 5015 Bergen