To kvinner på brygge ved sjøen.

NLMs kvinnenettverk: Kvinne 2020

Velkommen til vår endags-konferanse stappfull av inspirerende undervisning og oppbyggelig fellesskap i god kvinnenettverksånd. Kvinne 2020 arrangeres på Fjellhaug i Oslo, lørdag 12. september.

Mer informasjon om årets konferanse, Kvinne 2020, finner du her i Facebook-eventen. (Du trenger ikke Facebook-konto for å se siden.)

 

Program:

* bidragsytere annonseres i mars

0900 : Registreringen åpner, kaffeservering

1030 : Åpningsmøte : Din historie betyr noe

1200 : Lunsj gruppe 1

1200 : Workshop gruppe 2 : Hva er min troshistorie?

1300 : Lunsj gruppe 2

1300 : Workshop gruppe 1 : Hva er min troshistorie?

1400 : Bibeltime : Gud utruster så vi kan dele

1500 : Seminar – tre valgfrie (tema kommer)

1600 : Middag gruppe 1

1600 : Workshop gruppe 2 : Om å dele sin troshistorie med andre.

1700 : Middag gruppe 2

1700 : Workshop gruppe 1 : Om å dele sin troshistorie med andre.

1800 : Frispark : Slike NLM-kvinner trenger vi!

1830 : Mingling med mening, ulike, valgfrie muligheter for påfyll

1930 : Kveldsmøte : Gi videre det vi har fått

2100 : Kafé

 

Påmelding:

Påmeldingen åpner 1. juni. Det er 175 plasser på årets konferanse.

Pris 750,- (student 600,-), lunsj, middag og kaffemåltid er inkludert i prisen.

 

Om NLMs kvinnenettverk:

VÅR HISTORIE:

NLMs kvinnenettverk startet i januar 2014 ved at en gruppe på syv var samlet for å snakke om hvordan vi kunne bidra konstruktivt og positivt til å få se flere kvinner i tjeneste for Guds rike gjennom NLM på ulike måter. Vi ble raskt enige om at vi ønsket å arrangere noen møtepunkt hvor hensikten var å skape en arena for å gi kvinner frimodighet til tjeneste i organisasjonen, både blant frivillige og ansatte.

Vi arrangerte to små konferanser i 2014 og 2015, før vi i 2016 og 2017 fire- og fem-doblet antallet deltakere, til sist med 250 kvinner på Fjellhaug. I 2018 hadde vi et pauseår, og er tilbake med konferanse 13.-15. september 2019 på Fjellhaug.

 

Kvinnenettverket i NLM har og ønsker å ha en todelt funksjon:

1. Vi ønsker å være et sted både ansatte og frivillige kvinner kan henvende seg for å dele erfaringer og få støtte når noe oppleves utfordrende. Denne funksjonen har vi allerede til en viss grad, da flere henvender seg til oss fordi de knytter oss til kvinnenettverket. Dette vil vi fortsette med.

Vi ønsker også å være en ressurs for ledelsen i NLM og har god dialog med dem. Vi sitter på en verdifull samling erfaringer og livshistorier allerede, og det drypper stadig inn fra kvinner som deler med oss. Dette sørger vi for at lederne er kjent med.

Vi tror arbeidet med kulturen og strukturen rundt kvinner i tjeneste er viktig for tiden fremover, spesielt med tanke på strategiarbeid og kvinners muligheter til å være i lederoppgaver i organisasjonen. Vi ser for eksempel med bekymring på at antall kvinner som ansettes i lederoppgaver ved Hovedkontoret, eller regioner,  ikke har vært i  særlig endring de siste 6-7 årene. Dette blir lagt merke til, og vi  mener det er en utfordring for organisasjonen vår. Vi ønsker å bidra konstruktivt og positivt til prosjektet vi har felles: Verden for Kristus.

Maria Celine Lundeby er vår kontaktperson utad.

 

2. Vi ønsker å fortsette å arrangere konferanser. Den neste skjer 13.-15. september neste år på Fjellhaug og har fått navnet Kvinne 2019. Her blir det bønnemøter, kveldsmøter, bibeltime, seminarer, nettverkssamlinger på tvers av yrke/interesser og regionale møtepunkt. Hensikten med konferansen er å være med å bidra til frimodighet for kvinner i organisasjonen til å være med å tjene der de er, med de gavene de har. Vi er opptatt av at helga skal preges av fellesskap, utrustning og tilbedelse. Initiativtakerne til kvinnenettverket fungerer som styringsgruppe for konferansen. Den er et arrangement under NLM Norge.

Målet med vårt engasjement i dette er: Vi ønsker å se frimodige kvinner i tjeneste, med alle nådegaver i bruk, til beste for Guds rike og NLM.

 

Styringsgruppa for NLMs kvinnenettverk består i 2020 av

Marta Sortland Leodo, ungleder NLM Region vest

Grete Yksnøy Martinsen, sjelesørger NLM Norge

Ingebjørg Nandrup, høgskolelektor Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Maria Celine Lundeby, ungdomskonsulent NLM ung

Liv Marit Egeland Pettersen, frivillig Region øst

Erika Vestre, frivillig Region øst (sørvest)

Greta Ydstebø, frivillig Region sørvest

Elisabeth Kringstad, frivillig Region nord

 

(Tidligere medlemmer av styringsgruppa: Kari Helene Haugen, misjonskonsulent og områdearbeider NLM Region Øst, Hildegunn Haugen, frivillig Region Øst og Line Stordal, lærer på Bibelskolen Fjellhaug)

Tidspunkt

Lørdag 12. september 2020

Adresse

Fjellhaug utdanningssenter, Sinsenveien 15, 0572 Oslo