Konfirm 2018/19

Velkommen til konfirmantundervisning skoleåret 2018/19! Vi tilbyr undervisning til årets konfirmanter, enten som grunnlag for konfirmasjon i regi av NLM eller som et supplement til den undervisningen som gis i den lokale menigheten.

Det blir ti samlinger i løpet av skoleåret. Du får lære hva kristen tro er, bibelhistorie og mye annet spennende. I tillegg til undervisningen er det ønskelig at konfirmantene deltar på ungdomsleiren ReGaze. 
Tid og sted for undervisningen kommer vi tilbake til når vi ser hvem som melder seg på.

Ledere:

Knut Ole Østertun og Rolf Lavik.

Pris:

- kr 1500 som dekker materiell og mat på samlingene
- I tillegg kommer kostnader for leirhelga ReGaze: kr 1130